Swart op de Gracht in Museum Geelvinck

Swart op de Gracht- museum Geelvinck Amsterdam
t/m 30 september 2013

De tentoonstelling ‘Swart op de Gracht’ toont een gedeeld verleden en heden, dat de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen 150 jaar geleden met de viering van 400 jaar Amsterdamse grachtengordel combineert. Beide aspecten heeft Museum Geelvinck aangegrepen om zijn historische relatie tot het slavernijverleden te onderzoeken.

Deze relatie dateert al vanaf de bouwheer en eerste bewoner van Herengracht 518, Albert Geelvinck (1647 – 1693), en vindt zijn vervolg bij alle bewoners van dit huis, tot in de 19e eeuw. Door familiebanden en zakelijke netwerken is dit exemplarisch voor de meeste patriciërshuizen in de Grachtengordel. Nader bezien, profiteerde indertijd vrijwel iedereen in Amsterdam direct of indirect van de vruchten van Afro-Amerikaanse slavenarbeid.

Waar zijn sporen van slavernij te vinden en wat is ervan nu nog zichtbaar op de gracht?  Wie naar boven kijkt, ontwaart op tal van gevels, gevelstenen met een verwijzing naar slavenhandel of producten van slavenarbeid: koffie, tabak, cacao en bovenal suiker. Het museum boeide de vraag, hoe dit productiesysteem ons dagelijks leven heeft beïnvloed, vanaf de 17de eeuw tot vandaag de dag aan toe. Wie is er zich nog van bewust, dat aan dat kopje koffie met suiker en een chocolaatje een slavernijverleden kleeft?

De tentoonstelling duurt t/m 30 september 2013. Meer informatie swart op de gracht – slavernij en de grachtengordel