Aanleiding
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen is afgeschaft. In de stad Amsterdam wordt hier op meerdere wijzen aandacht besteed aan de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Ter gelegenheid hiervan is ‘Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013’ opgericht die deze verschillende activiteiten organiseert en coördineert. De stichting vindt het belangrijk dat de slavernij, de afschaffing van de slavernij en de herdenking van deze afschaffing ook bij scholieren onder de aandacht komt. Daarom is er een lesbrief en zijn er lesmodules opgesteld.
Gedegen kennis van de geschiedenis en de erfenis van de slavernij zal het enthousiasme voor de herdenking doen toenemen. Deze lesbrief is daarbij een handleiding. Het is bestemd voor de leerkrachten van de zevende en achtste groep van het Primair Onderwijs en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs.

Waarom herdenken?
De lesbrief bevat lessuggesties en uitleg bij de verschillende onderdelen van de slavernijgeschiedenis en haar erfenis. Daarbij komen ook de gevoeligheden van de witte en zwarte nazaten aan de orde. Verder bevat de lesbrief een theoretische uiteenzetting over het belang van deze geschiedenis en de herdenking, en het verband daarvan met de samenleving. De reden van deze opzet is, dat de meeste lesmethoden voor geschiedenisonderwijs (en maatschappijleer) geen inhoudelijke en didactische ondersteuning over dit onderwerp bieden. Ook zwijgen zij over de invloed die deze geschiedenis en de samenleving op elkaar hebben. De stichting is van mening dat de opzet van deze lesbrief een bijdrage zal leveren aan het historisch besef en het maatschappelijk inzicht van de leerkrachten. Als zij leren hoe geschiedenisverhalen – en in het bijzonder de geschiedenis van de slavernij – tot stand komen, welke rol deze verhalen spelen in de samenleving en wat de gevoeligheden zijn, zullen zij beter toegerust zijn om het verhaal te vertellen. Ook zullen zij beter in staat zijn bewuste en onbewuste vooroordelen te bestrijden. En zo meehelpen draagvlak te creëren voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Door mee te doen aan de herdenking zeggen wij: dit nooit meer. Als de kinderen van jongs af aan het verhaal van de slavernij en de afschaffing leren, kunnen ze meer open staan voor kinderen met een andere achtergrond. Met deze lesbrief wil de stichting daartoe een aanzet geven.