De Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013

De Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 zet zich in om de afschaffing van de slavernij te herdenken. De stichting wil het slavernijverleden en hedendaagse vormen van slavernij onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Doel van de herdenking is stil te staan bij het gezamenlijk verleden van alle Nederlanders met betrekking tot de slavernij en vooruit te kijken naar kansen en mogelijkheden voor verdere emancipatie en integratie. De eigen kracht en de culturele diversiteit van mensen met een slavernijverleden staan daarbij centraal. Verbreding van kennis en verdieping van inzicht moeten leiden tot meer verbondenheid en samenhorigheid tussen alle Nederlanders en daarmee tot bundeling van krachten voor een gezamenlijke slavernijvrije toekomst.

In het jaar 2013 wil de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 in Amsterdam en in andere plekken in Nederland samen met veel uiteenlopende instellingen en groeperingen, waaronder het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) een programma met culturele, educatieve en wetenschappelijke activiteiten organiseren. Inmiddels hebben zich al verschillende initiatiefnemers aangemeld met concrete ideeën voor activiteiten.

Het programma zal worden uitgevoerd in 2013 en 2014 met als hoogtepunt de nationale herdenking op 1 juli 2013. In 2014 zal het programma in Zeeland worden afgesloten, dan is het 200 jaar geleden dat de handel in slaven werd verboden.
Het programma moet voor een ieder van welke herkomst dan ook een inspiratie zijn om het heden en verleden te verbinden, de vrijheid te vieren en de saamhorigheid te stimuleren binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Voor de uitvoering van het programma zal samenwerking worden gezocht met de landelijke overheid, andere gemeenten en provincies in Nederland. De stichting wil ook nadrukkelijk aansluiting zoeken met Suriname en de Antillen en met andere toonaangevende internationale instellingen en personen op dit gebied.

Het programma moet voor een ieder ook een inspiratie zijn om het heden en verleden te verbinden, de vrijheid te vieren en de saamhorigheid te stimuleren binnen het Koninkrijk der Nederlanden. We hopen dat we alle Nederlanders ongeacht afkomst, etniciteit, religie, jong oud of man of vrouw kunnen betrekken in ons herdenkingsprogramma. Iedereen die mee wil doen, een steentje wil bijdragen of zelf initiatief wil nemen is van harte welkom”, aldus voorzitter Joan Ferrier.