Herdenking slavernijverleden voor verbondenheid tussen alle Nederlanders

Doel van de herdenking is stil te staan bij het gezamenlijk verleden van alle Nederlanders met betrekking tot de slavernij en vooruit te kijken naar kansen en mogelijkheden voor verdere emancipatie en integratie. De eigen kracht en de culturele diversiteit van mensen met een slavernijverleden staan daarbij centraal. Verbreding van kennis en verdieping van inzicht moeten leiden tot meer verbondenheid en samenhorigheid tussen alle Nederlanders. Belangrijk bij de herdenking van het slavernijverleden is ook de verbinding met moderne slavernij, zoals gedwongen prostitutie en kinderarbeid. Het schenden van elkaars rechten is niet alleen een kwestie van geschiedenis, maar is ook heden ten dage een punt van aandacht.

Samenwerking staat centraal

In het jaar 2013 wil de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 samen met veel uiteenlopende instellingen en groeperingen, waaronder het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) een programma met culturele, educatieve en wetenschappelijke activiteiten organiseren in Amsterdam en in andere plekken in Nederland. Het programma zal worden uitgevoerd in 2013 en 2014 met als hoogtepunt de nationale herdenking op 1 juli 2013. In 2014 zal het programma in Zeeland worden afgesloten, dan is het 200 jaar geleden dat de handel in slaven werd verboden.

Het programma moet voor een ieder van welke herkomst dan ook een inspiratie zijn om het heden en verleden te verbinden, de vrijheid te vieren en de saamhorigheid te stimuleren binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Het jaar 2013

2013 is het jaar waarin meerdere grote gebeurtenissen, vieringen en herdenkingen plaatsvinden, zoals 400 jaar Grachten, 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, de heropening van het Rijksmuseum, 125 jaar Concertgebouw, 150 jaar afschaffing van de slavernij. Het programma rond de herdenking van de afschaffing van de slavernij zal in goede afstemming met de overige grote evenementen tot stand komen en hiertoe zal samenwerking en verbinding plaatsvinden met diverse relevante organisaties.

 Wie vormen Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013?

Het bestuur van Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 bestaat uit mevrouw Joan Ferrier (voorzitter), Edward Asscher (penningmeester en secretaris), John Leerdam, Franc Weerwind, Joyce Overdijk-Francis, Roelof Koops, Harry van Waveren en mevrouw Marian Markelo.

 

Joan Ferrier studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werkte vervolgens bij het Sociaal agogisch Centrum het Burgerweeshuis waar zij tenslotte coördinator was van twee opvanghuizen voor Marokkaanse kinderen. Daarnaast was zij docente transculturele Pedagogiek, en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam. Toen in 1997 vier emancipatieorganisaties voor vrouwen besloten te fuseren, werd Ferrier per 1 januari 1998 directeur van het nieuwe Instituut voor Gender en Etniciteit, dat in de loop van dat jaar werd omgedoopt in E-Quality. In 2008 is zij verkozen tot “Zwarte vrouwelijke manager”.
Ferrier is bestuurslid geweest van Ombudsvrouw Amsterdam, Technika 10, Young Women’s Christian Association en de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Ook is ze initiatiefneemster en bestuurslid van de Stichting Johan Ferrier Fonds.

Op zaterdag 17 augustus 2013 heeft wethouder Van Es de Frans Banninck Cocq erepenning uitgereikt aan Joan Ferrier. Zij deed dit tijdens de Tula-herdenking op het Grachtenfestival. Joan Ferrier zet zich al geruime tijd in voor de herdenking van de slavernij. Zo heeft zij een belangrijke adviseursrol gespeeld bij het tot stand komen van het monument in het Oosterpark. In haar huidige functie als voorzitter van de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 heeft zij zich buitengewoon ingezet voor de herdenking van het slavernijverleden dit jaar. Frans Banninck Cocq-erepenningwordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van tenminste tien jaar. Het betreft personen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die wijze veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend.

Edward Asscher is een Nederlands politicus. Hij was namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) vanaf 2007 tot 2011 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Asscher is president-directeur van een diamantbedrijf in Amsterdam. Asscher komt uit een Joodse familie van diamantairs. Hij studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1975 is hij president-directeur van het familiebedrijf Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij in Amsterdam. Binnen de VVD was hij onder andere voorzitter van de JOVD in Groningen en voorzitter van de VVD-kamerkring Amsterdam. Asscher vervulde verder diverse bestuurlijke functies. Hij was voorzitter van Jumping Amsterdam en de Amsterdamse en Buitenveldertse Montessorischolen en lid van het dagelijks bestuur van het Joods Historisch Museum. Hij is voorzitter van onder andere de Dutch Diamond Manufacturers Association en de Stichting Amsterdam Diamantstad. Asscher is erelid van de door hem opgerichte Rotary Club Amsterdam International. Bij de Eerste Kamerverkiezingen 2007 werd hij gekozen in de senaat. Hij werd op 12 juni 2007 beëdigd.

Franciscus Max (Franc) Weerwind (Amsterdam, 22 september 1964) is een Nederlands politicus van Surinaamse afkomst.
Hoewel geboren in Amsterdam, groeide hij op in Nieuw-Vennep. In 2000 werd hij adjunct-gemeentesecretaris van Leiderdorp en een jaar later werd hij gemeentesecretaris van Wormerland. Eind 2004 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Niedorp en sinds september 2009 is Weerwind de burgemeester van Velsen. Hij is lid van D66.

Hoewel geboren op Curaçao is John Leerdam de zoon van een Surinaamse vader en een moeder afkomstig van het eiland Saint Kitts. In 1982 verhuisde hij om te gaan studeren naar Nederland, waar hij theaterregie en een opleiding tot dramadocent aan de Theaterschool in Amsterdam volgde. Van 1986 tot 1987 en van 1991 tot 1996 verbleef Leerdam in New York, waar hij opleidingen volgde op het gebied van filmregie en -productie. Van 1991 tot 1996 deed hij zijn Masters in Fine Arts aan de Columbia University te New York en volgde hij cursussen aan de School of International and Public Affairs te New York, Later was hij betrokken bij diverse theatergezelschappen. Vanaf 1996 was Leerdam werkzaam bij het Cosmic Theater in Amsterdam, waarvan hij in 1999 directeur en artistiek leider werd. Hij bleef in deze functie totdat hij bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 gekozen werd namens de Partij van de Arbeid. In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met Antilliaanse zaken en met het cultuurbeleid. Hij pleitte in een notitie in 2005 voor een actieve cultuurpolitiek. Leerdam was ondervoorzitter van van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Koninkrijksrelaties. Van 2007 tot en met 2010 was hij voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken.

Winti-deskundige Marian Markelo vindt het belangrijk dat mensen kennis nemen van het Winti geloof. Ze ziet het als haar levenstaak om kennis hierover te delen met zij die geïnteresseerd zijn. “Wij Afrikaanse mensen hebben nou eenmaal de gewoonte om kennis die we hebben te willen delen met anderen.Wij sluiten niet uit, wij sluiten in.” Ze geeft wel aan dat sommige ‘geheimen’ die zelfs niet bij alle Surinamers bekend zijn niet op bijeenkomsten prijsgegeven te worden. Ze presenteert haar antwoorden, doorspekt met humor en toegespitst op de actualiteit, voor een zeer multicultureel publiek en ziet het als haar levenstaak om kennis hierover te delen. met zij die geïnteresseerd zijn.

Joyce Overdijk-Francis is afkomstig uit Curaçao en in Leiden en Amsterdam farmacie en rechten gestudeerd. Strategisch senior adviseur bij diverse gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Oprichter en voorzitter ‘Werkgroep Recht & Rassendiscriminatie’ en medeoprichter en bestuurslid van het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR), Voorzitter multicultureel theatercentrum Cosmic. Sinds 2009 Ambassadeur van MasterPeace.Thans zitting in de Raad van Advies van de Anne Frank Stichting (AFS) en het bestuur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee).Strategisch senior adviseur bij diverse gemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Sinds 2009 Ambassadeur van MasterPeace. Voorzitter Werkgroep Recht & Rassendiscriminatie en medeoprichter. Bestuurslid Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR), Voorzitter multicultureel theatercentrum Cosmic, Raad van Advies Anne Frank Stichting.

Roelof Koops studeerde geschiedenis aan de RU Leiden. Hij was van 1980 tot zijn pensionering in 2010 rijksarchivaris in de provincie Zeeland en in de jaren 2000 tot 2010 tevens directeur van het Zeeuws Archief te Middelburg. In 2010 droeg hij samen met Suriname en Curaçao het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), het meest volledige slavenhalersarchief ter wereld, bij de UNESCO voor ter opname in het Memory of the World Register, waar het in mei 2011 inderdaad in werd opgenomen.
Vanaf de oprichting in 2002 tot heden is hij tevens bestuurslid van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee).

Harry van Waveren is secretaris/penningmeester bij St. Open Monumentendagen, lid bij Adviescommissie Water, voorzitter Raad van Toezicht bij ROC Westerschelde / Zeeland
en lid Raad van commissarissen bij Woningbouwcorporatie Zeeuwland. Tevens is hij van het bestuur bij St. Erkende Restauratiekwaliteit in de Monumentenzorg, gedeputeerde bij Provincie Zeeland, Hoofd afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving bij Gemeente Reimerswaal en Projectleider / Adviseur bij RBOI. Hij heeft ook egwerkt als hoofd afdeling Algemene zaken bij Gemeente Bruinisse secretaris bij Provinciaal Milieu Overleg Zeeland Onder-officier militaire administratie bij Koninklijke Landmacht – OCMA . Zijn Opleiding had hij voltooid aan de TiasNimbas Business School en Erasmus Universiteit Rotterdam.

In het Comité van Aanbeveling zitten personen uit diverse geledingen van de maatschappij, van bedrijfsleven, wetenschap, media, cultuur tot sport, namelijk:

–       Roger van Boxtel,

–       Ernst Hirsch Ballin

–       Frank Dragtenstein

–       Giovanca Ostiana

–       Jetty Mathurin

–       Jörgen Raymann

–       Jandino Asporaat

–       Humberto Tan

–       Izaline Calister

–       Lilian Gonçalves – Ho Kang You

–       Stephen Small

–       Ivette Forster

–       Gilbert Wawoe

–       Stanley Menzo

–       Gerdi Verbeet

–       Raymi Sambo

–       R.A. Artist