Wereldreis in eigen Stad

Platform Inter Dias p/a Stationsplein 3A
2515 BT Den Haag info@interdias.org
www.interdias.org Tel. 06-14220195
Vrijwilligers van Stichting Inter Dias, Stichting R.B.U, Nationaal Comité 200 Jaar Koninkrijk,
Herdenking 150 jaar Slavernijverleden, nodigen u uit om op zondag 24/03/13 tijdens de nieuwste
editie van Wereldreis in eigen stad, georganiseerd door Bureau Discriminatiezaken, zeker ook de
informatiestand van Platform Inter Dias in het Nutshuis Den Haag met uw bezoek te vereren
Inter Dias en partners bieden u een kijkje in de keuken van de komende activiteiten. Bijvoorbeeld
met een preview van het programma Kleurrijk Koninkrijk 2013 – 2015. Hier slaat Inter Dias met
geestverwanten de handen ineen om 200 jaar geschiedenis migrantenerfgoed op een positieve
manier in het zonnetje te zetten. Want nationaal Herdenkingsjaar 2013 verenigt 140 jaar
Herdenking Hindostaanse Migratie, 150 Jaar Herdenking Slavernijverleden, en 200 Jaar Koninkrijk
der Nederlanden. Kleurrijk Koninkrijk legt een unieke verbinding.
Op het podium van het Nutshuis treden op zondag 24 maart a.s. namens Platform Inter Dias
diverse minder bekende en bekende artiesten voor u aan. Lulu Wang, bestsellerauteur, signeert
haar boeken. Theater Surye treedt op met verteltheater “Kantraki”. Harrie Djojowikromo brengt
uniek Nederlandstalig Wayang poppenspel met muziek op CD van Bangun Tresna Budaya.
Lorenzo Benedetti, prijswinnend curator van de Biënnale Venetie 2013 , is te gast. Voor meer
details en uptodate informatie, check de website ‘Wereldreis’ of facebook ‘InterDias’.
Inter Dias is een culturele netwerkorganisatie en internationaal platform voor diaspora en migratie
in Nederland. De stichting is medio 2012 van start gegaan als vrijwilligers- organisatie. In datzelfde
jaar heeft Inter Dias samen met talloze partners 3 tentoonstellingen, 2 conferenties en 1
filmprogramma georganiseerd voor 5000 bezoekers Het werkterrein van de organisatie is
onderwijs, kunst en erfgoed. Het doel van de stichting is het stimuleren van de sociale cohesie, het
verbreden van het draagvlak voor de multiculturele samenleving, het bevorderen van culturele
participatie voor en door minderheden. Leren en leven met elkaar is het devies.