Wethouder Andrée van Es (Diversiteit en Integratie) nodigt u uit om bij de perspresentatie van Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 aanwezig te zijn.

Geachte heer, mevrouw,

Wethouder Andrée van Es (Diversiteit en Integratie) nodigt u uit om bij de perspresentatie van Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 aanwezig te zijn.
Zij onderstreept het belang van de herdenkingsactiviteiten voor alle Amsterdammers. “De slavernij is niet op 1 juli 1863 verdwenen. In Amsterdam, waar veel mensen een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond hebben, speelt dat verleden nog steeds een rol. Daarbij is kennis van elkaars achtergrond belangrijk voor de verbondenheid tussen mensen in de stad. En in Amsterdam, met zijn 177 nationaliteiten, hebben we die verbondenheid hard nodig.”

Datum: 26 januari 2012
Locatie: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritszaal,
Mauritskade 63, 1092 AD Amsterdam
Tijdstip: 16.00-17.00 uur
Programma:
15.45 uur: Inloop
16:00 uur: Toespraak wethouder Andrée van Es
16.15 uur: Toespraak Joan Ferrier (voorzitter)
16:30 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan wethouder van Es, Joan Ferrier, John Leerdam, Harry van Waveren, Derrel Winter
16.45 uur: Gelegenheid om een persoonlijk interview te hebben met één van de aanwezigen bestuursleden.De website www.herdenkingslavernijverleden.nl wordt op 26 januari 2012 gelanceerd.

U bent uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de presentatie van Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013. U kunt zich aanmelden door voor woensdag 25 januari, 16.00 uur, te e-mailen naar lhakvoort@pmb.amsterdam.nl of e.dijkshoorn@dmo.amsterdam.nl

In de bijlage treft u achtergrondinformatie aan.

Namens de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013,

Lubbert Hakvoort

Bijlage: Achtergrondinformatie

Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013
Op 20 april 2011 is op initiatief van de gemeente Amsterdam en met inbreng van NiNsee, Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 opgericht. De stichting is een partner van de gemeente Amsterdam om haar eigen plannen met betrekking tot de herdenking in Amsterdam vorm te geven.
Men wil in het jaar 2013 samen met veel uiteenlopende instellingen en groeperingen een programma met culturele, educatieve en wetenschappelijke activiteiten organiseren.

Wie vormen Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013?
Het bestuur van Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 bestaat uit mevrouw Joan Ferrier (voorzitter), Edward Asscher (penningmeester en secretaris), John Leerdam, Franc Weerwind, Derrel Winter, Roelof Koops, Harry van Waveren en mevrouw Marian Markelo.
Het stichtingsbestuur wordt ondersteund door een secretariaat dat bestaat uit Lubbert Hakvoort en Ellen Dijkshoorn, zij werken beiden voor de gemeente Amsterdam.
In het Comité van Aanbeveling zitten personen uit diverse geledingen van de maatschappij, van bedrijfsleven, wetenschap, media, cultuur tot sport. Enkel namen: Jörgen Rayman, Ernst Hirsch Ballin, Jetty Mathurin, Jandino, Ivette Forster, Frank Dragtenstein, Steven Small.

Herdenking slavernijverleden voor verbondenheid tussen alle Nederlanders
Doel van de herdenking is stil te staan bij het gezamenlijk verleden van alle Nederlanders met betrekking tot de slavernij en vooruit te kijken naar kansen en mogelijkheden voor verdere emancipatie en integratie. De eigen kracht en de culturele diversiteit van mensen met een slavernijverleden staan daarbij centraal. Verbreding van kennis en verdieping van inzicht moeten leiden tot meer verbondenheid en samenhorigheid tussen alle Nederlanders en daarmee tot bundeling van krachten voor een gezamenlijke slavernijvrije toekomst.
Belangrijk bij de herdenking van het slavernijverleden is ook de verbinding met moderne slavernij, zoals gedwongen prostitutie en kinderarbeid. Het schenden van elkaars rechten is niet alleen een kwestie van geschiedenis, maar is ook heden ten dage een punt van aandacht. Bij het programma worden ook binnenlandse groeperingen en buitenlandse steden betrokken die een historie hebben met de slavernij.

Samenwerking staat centraal
In het jaar 2013 wil de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013 samen met veel uiteenlopende instellingen en groeperingen, waaronder het NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis) een programma met culturele, educatieve en wetenschappelijke activiteiten organiseren in Amsterdam en in andere plekken in Nederland. Het programma zal worden uitgevoerd in 2013 en 2014 met als hoogtepunt de nationale herdenking op 1 juli 2013. In 2014 zal het programma in Zeeland worden afgesloten, dan is het 200 jaar geleden dat de handel in slaven werd verboden.
Het programma moet voor een ieder van welke herkomst dan ook een inspiratie zijn om het heden en verleden te verbinden, de vrijheid te vieren en de saamhorigheid te stimuleren binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Voor de uitvoering van het programma zal samenwerking worden gezocht met de landelijke overheid, andere gemeenten en provincies in Nederland. De stichting wil ook nadrukkelijk aansluiting zoeken met Suriname en de Antillen en met andere toonaangevende internationale instellingen en personen op dit gebied.

Het jaar 2013
2013 is het jaar waarin meerdere grote gebeurtenissen, vieringen en herdenkingen plaatsvinden, zoals 400 jaar Grachten, 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, de heropening van het Rijksmuseum, 125 jaar Concertgebouw, 150 jaar afschaffing van de slavernij. Het programma rond de herdenking van de afschaffing van de slavernij zal in goede afstemming met de overige grote evenementen tot stand komen en hiertoe zal samenwerking en verbinding plaatsvinden met diverse relevante organisaties.