Bestemd voor: directieleden, leerkrachten bovenbouw Primair Onderwijs, leerkrachten onderbouw Voortgezet Onderwijs en schoolbesturen

Datum: Woensdag 13 november 2013
Tijdstip: 13.00-17.00
Plaats: Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam)

Aanleiding:
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen is afgeschaft. Er is op verscheidene wijze veel (media)aandacht besteed aan dit bijzondere herdenkingsjaar. Ook op onderwijsgebied is er een groot aantal initiatieven geweest om het onderwerp in de klas te bespreken. Zo is er specifiek lesmateriaal ontwikkeld over het slavernijverleden en zijn er diverse andere kunstvormen, zoals documentaires, toneelstukken, films die zeer geschikt zijn om op een educatieve wijze te gebruiken.

Om voor leerkrachten en docenten een beeld te schetsen van wat er allemaal beschikbaar is over het slavernijverleden, wordt een bijeenkomst georganiseerd waar diverse makers van verschillende materialen toelichting geven over het desbetreffende materiaal én aangeven hoe u het materiaal zou kunnen behandelen in de klas. De bijeenkomst is een samenwerkingsverband tussen het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Het Scheepvaartmuseum, Stichting Herdenking slavernijverleden 2013 en de Gemeente Amsterdam. De gemeente vindt het belangrijk dat het onderwerp ‘slavernijverleden’ wordt verankerd in het onderwijs, daarom is Wethouder Andrée van Es aanwezig en zal u kort toespreken. Tevens zal de voorzitter van de Stichting Herdenking Slavernijverleden 2013, Joan Ferrier, de middag bijwonen.

Globaal programma;
1. Toelichting materiaal door makers
2. Exclusieve rondleiding in het Tropenmuseum langs de dan net geopende tentoonstelling ‘Zwart & Wit’
3. Uitwisseling van ideeën en ervaringen onder het genot van een drankje en een hapje. Deze uitwisseling wordt begeleid door een ervaren gespreksleider

N.b. Binnen de regio Amsterdam zijn alle scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs uitgenodigd. Gezien de omvang van de bijeenkomst zijn er twee plekken beschikbaar per school.

Hoe aan te melden:
U kunt zich aanmelden vóór 10 oktober. Stuur een mail naar Ellen Dijkshoorn: edijkshoorn@pmb.amsterdam.nl
Vermeld daarin uw naam, de naam van de school en of het een PO of VO school betreft.

Omstreeks 10 oktober ontvangt u de officiële uitnodiging met het volledige programma.

De organiserende partijen hopen u op 13 november te mogen verwelkomen.